Min konto

TAKSERING

Veil.prisliste for godkjent forsikringstakst, m.m.
Taksering av gjenstand u/ stenfra kr 850
Taksering av gjenstand m/ 1 stenfra kr 1500
Identifisering av edelstenfra kr 500
Takst ved tap eller skadePris etter avtale
Ultralyd rensing før takstInkludert
Produktfoto (per gjenstand)fra kr 200
Produktvideo 360° (per gjenstand)fra kr 300
Innsending av stener til G.I.A. Pris etter avtale
Annonsepakkefra kr 1500

Diplomgemmolog (GIA) og reg.takstmann (NGF) Arvind Kongsgård Vora, utfører forsikringsgodkjente takster og verdivurderinger iht. Norges Gullsmedforbunds retningslinjer. SDE gir rabatt på større oppdrag. Alle oppgitte priser er inkl.mva. Ta kontakt for mer informasjon.

TAKSTFORMER OG BEGRENSNINGER

En takst/vurdering må kun benyttes til det formål den er beregnet.

FORSIKRING / ASSURANSETAKST

Skal gjenspeile prisen på tilsvarende gjenstand på takseringstidspunktet – dvs. gjenanskaffelsespris i ordinær gullsmedbutikk i Norge inkludert 25% mva. En slik takst bør oppdateres ved større endringer i beregningsgrunnlaget, som f.eks. diamantpriser, gull- og valutakurser. Bruks-, *antikvarisk-, eller affeksjonsverdi kommer ikke til uttrykk i denne form for takst. En assuransetakst må kun benyttes til forsikring.

*Gjenstander av antikvarisk eller historisk verdi vurderes etter nærmere avtale.

SALGSTAKST

En salgstakst gjenspeiler en ca. markedsverdi. Taksten skal gjenspeile hva en tilsvarende vare vil koste i en bruktforretning eller ved kommisjonssalg. Her skal gjenstandens forfatning ved slitasje og feil komme til uttrykk.

ARV / SKIFTETAKST

Taksøren skal gi arvingene en nøytral vurdering av gjenstandene, eventuelt veiledning og forslag til deling. Her skal gjenstandens forfatning ved slitasje og feil komme til uttrykk.

SKADETAKST

En skadetakst skal uttrykke kostnaden for å sette skadet gjenstand tilbake i den stand gjenstanden hadde før skade inntraff. Reparasjonen skal verken forringe eller øke verdien. Eventuell endring/oppgradering kan avtales utenom.

TAKST ETTER TAP / SKADE / INNBRUDD

En takst etter tap/skade/innbrudd skal dekke behovet for dokumentasjon ovenfor forsikringsselskapet ved erstatning.

Sde.no vil bistå både forsikringstaker og forsikringsselskapet med å finne de korrekte beregningsgrunnlagene for å sikre rett oppgjør for begge parter i saken.

RÅVAREVERDI / OMSMELT

Råvareverdien skal gjenspeile dagsaktuell markedsverdi i akutell valuta,  dvs. hva markedet betaler for gull-, platina-, eller sølvinnholdet i varen. Diamanter og andre stener vil også vurderes separat. Raffineringsomkostninger og miljøavgifter kan tilkomme. Verdiene kan enten byttes i nye varer, eller overføres til konto.

________________________________________________________

Ønsker du å booke tid med våre beste fagfolk i butikk?

Send e-post til: info@sde.no, eller ring: +(47)22417474

Åpningstider: Man-Fre 10:00 - 17:00, Lørdag 10:00 - 15:00

________________________________________________________

REGISTRERTE TAKSØRER

I Norges Gullsmedforbund samles fagutdannede taksører som har internasjonale kontakter, og er ajour med internasjonale priser. Med våre nummererte stempler kan du føle deg trygg på at verdivurderingen er foretatt av en profesjonell og nøytral fagmann.

HVA KREVES AV EN REGISTRERT TAKSØR?

Taksøren skal ha grundig kjennskap til håntverket til gjenstanden som skal vurderes. Spesialkunnskap innen gemmologi er nødvendig for å kunne fastsette priser på diamanter og fargede edelstener. Det forutsettes at takstmannen kjenner markedet, og hva tilsvarende objekter omsettes for nasjonalt og internasjonalt.

HVORFOR KAN EN IKKE GI BARE MUNTLIG PRIS?

Alle registrerte taksører er pålagt kun å gi skriftelige vurderinger. Det som står skrevet kan ikke misforståes, og ingen kan i ettertid påberope seg seg en uttalelse fra en fagmann uten å kunne vise til faglig dokumentasjon. Alle takstbrev skal være underskrevet og stemplet med et nummerert stempel og årsmerke.

HVORDAN UTFØRES TAKSTEN?

De gjenstander som leveres inn for taksering/verdivurdering blir samvittighetsfullt behandlet. De skal forvares sikret, og på en slik måte at forveksling ikke skal kunne finne sted. Ofte må gjenstandene rengjøres før arbeidet påbegynnes. Vær oppmerksom på at ved rengjøring og rens kan gjenstanden få endret patina. Rensing av gjenstanden er normalt en betingelse for å kunne taksere den. Videre skal hver gjenstand beskrives, veies og beregnes. Stempler kontrolleres og nedtegnes. Gull/sølv testes for gehalt osv. Neste arbeidsoperasjon er at stener skal identifiseres, måles og vektberegnes. Deretter skal kvalitet og renhetsgrad vurderes. Alle faktorene samlet gir et grunnlag for den endelige taksten.

HVORDAN OVERPRØVE EN VERDIFASTSETTELSE?

Har du et takstbrev du er i tvil om er korrekt, eller du føler at du ikke har fått korrekt oppgjør etter en forsikringskade? Mener du at du har betalt for mye for et brukt smykke eller en gullsmedgjenstand? Våre registrerte taksører kan bistå med å overprøve eller anerkjenne verdivurderingen.

KLAGENEMD

Vi har en nøytral klagenemd i Norges Gullsmedforbund. SDE tar også på seg oppdrag som fagkyndig i andre tvistesaker. Vi oppfordrer alle kunder til å henvende seg til vårt forbund dersom de føler seg urettmessig behandlet for vurdering av videre saksgang.