My account

TAKSERNIG

Veil.prisliste for godkjent forsikringstakst, m.m.
Taksering av gjenstand u/ stenfra kr 690
Taksering av gjenstand m/ 1 stenfra kr 1250
Identifisering av edelstenfra kr 500
Takst ved tap eller skadePris etter avtale
Ultralyd rensing før takstInkludert
Produktfoto (per gjenstand)fra kr 160
Produktvideo 360° (per gjenstand)fra kr 250
Innsending av stener til G.I.A. Pris etter avtale

Diplomgemmolog (GIA) og reg.takstmann (NGF) Arvind Kongsgård Vora, utfører forsikringsgodkjente takster og verdivurderinger iht. Norges Gullsmedforbunds retningslinjer. SDE gir rabatt på større oppdrag. Alle oppgitte priser er inkl.mva. Ta kontakt for mer informasjon.

TAKSTFORMER OG BEGRENSNINGER

En takst/vurdering må kun benyttes til det formål den er beregnet.

FORSIKRING / ASSURANSETAKST

Skal gjenspeile prisen på tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende gjenstand på takseringstidspunktet – dvs. gjenanskaffelsespris i ordinær gullsmedbutikk i Norge inkl.25% mva. En slik takst bør oppdateres ved større endringer i beregningsgrunnlaget, som f.eks. diamantpriser, gull- og valutakurser. Bruks-, *antikvarisk-, eller affeksjonsverdi kommer ikke til uttrykk i denne form for takst. En assuransetakst må kun benyttes til forsikring.

*Gjenstander av antikvarisk eller historisk verdi vurderes etter nærmere avtale.

SALGSTAKST

Skal gjenspeile en ca. markedsverdi. Dvs. hva en tilsvarende vare vil koste i en bruktforretning eller ved auksjon. Her skal gjenstandens forfatning ved slitasje og feil komme til uttrykk.

ARV / SKIFTETAKST

Taksøren skal gi arvingene en nøytral vurdering av gjenstandene, eventuelt veiledning og forslag til deling. Det tas hensyn til gjenstandens forfatning.

SKADETAKST

Skal uttrykke kostnadene ved å sette skadet gjenstand tilbake i den stand gjenstanden hadde før skade inntraff. Reparasjonen må ikke forringe/øke verdien. Eventuell endring/oppgradering avtales utenom.

TAKST ETTER TAP / SKADE

Skal dekke behovet for dokumentasjonen ovenfor forsikringsselskapene ved skade/innbrudd i hjemmet.

SDE.NO vil bistå både forsikringstaker og forsikringsselskapet med å finne de korrekte beregningsgrunnlagene for å sikre rett oppgjør for begge parter i saken.

RÅVAREVERDI / OMSMELT

Skal gjenspeile dagsaktuell markedsverdi av råvareverdien. Dvs. hva markedet betaler for f.eks. gull- eller sølvinnhold. Diamanter og andre stener vil også vurderes separat. Raffineringsomkostninger og miljøavgifter kan tilkomme. Verdiene kan enten byttes i nye varer, eller overføres til konto.

________________________________________________________

Ønsker du å booke tid med våre beste fagfolk i butikk?

Send e-post til: info@sde.no, eller ring: +(47)22417474

Åpningstider: Man-Fre 10:00 - 17:00, Lørdag 10:00 - 15:00

________________________________________________________

REGISTRERTE TAKSØRER

I Norges Gullsmedforbund samles fagutdannede taksører som har internasjonale kontakter, og er ajour med utdannelse og priser. Med våre nummererte stempler kan du følge deg trygg på at verdivurderingen er foretatt av en profesjonell og nøytral fagmann.

HVA KREVES AV EN REGISTRERT TAKSØR?

Vedkommende skal ha grundig kjennskap til det faglige arbeidet til gjenstanden som skal vurderes. Det er derfor nødvendig å kjenne håndverket godt. Spesialkunnskap innen gemmologi er også nødvendig for å kunne fastsette priser på diamanter og andre edelstener. Det forutsettes at takstmannen kjenner markedet, og hva tilsvarende objekter omsettes for nasjonalt og internasjonalt.

HVORFOR KAN EN IKKE GI BARE MUNTLIG PRIS?

Alle registrerte taksører er pålagt kun å gi skriftelige vurderinger. Det som står skrevet kan ikke misforståes, og ingen kan i ettertid påberope seg seg en uttalelse fra en fagmann uten å kunne vise til faglig dokumentasjon. Alle takstbrev skal være underskrevet og stemplet med et nummerert stempel og årsmerke.

HVORDAN UTFØRES TAKSTEN?

De gjenstander som leveres inn for taksering/verdivurdering blir samvittighetsfullt behandlet. De skal forvares sikret, og på en slik måte at forveksling ikke skal kunne finne sted. Ofte må gjenstandene rengjøres før arbeidet påbegynnes. Vær oppmerksom på at ved rengjøring og rens kan gjenstanden få endret patina. Rensing av gjenstanden er normalt en betingelse for å kunne taksere den. Videre skal hver gjenstand beskrives, veies og beregnes. Stempler kontrolleres og nedtegnes. Gull/sølv testes for gehalt osv. Neste arbeidsoperasjon er at stener skal identifiseres, måles og vektberegnes. Deretter skal kvalitet og renhetsgrad vurderes. Alle faktorene samlet gir et grunnlag for den endelige taksten.

HVORDAN OVERPRØVE EN VERDIFASTSETTELSE?

Har du et takstbrev du er i tvil om er korrekt, eller du føler at du ikke har fått korrekt oppgjør etter en forsikringskade? Mener du at du har betalt for mye for et brukt smykke eller en gullsmedgjenstand? Våre taksører kan hjelpe. Våre registrerte taksører kan være med på å overprøve andre verdivurderinger.

KLAGENEMD

Vi har en nøytral klagenemd i Norges Gullsmedforbund. SDE tar også på seg oppdrag som fagkyndig i andre tvistesaker. Vi oppfordrer våre kunder til henvende seg til vårt forbund dersom de føler seg urettmessig behandlet for vurdering av videre saksgang.